Quellklar Online Shop - Allmänna villkor

1. Slutande av kontraktet

1.1. Vår presentation av varor i Quellklar Online Shop är endast en icke-bindande inbjudan till dig att beställa varor från oss.

1.2. Genom att skicka beställningen ger du ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.

1.3. Vi accepterar erbjudandet genom att leverera varorna. Det automatiskt genererade e-postmeddelandet om orderbekräftelse utgör inte ett godkännande av erbjudandet, men dokumenterar mottagandet av din beställning och bekräftar alla uppgifter om din beställning, som också ingår i avtalet. Som bilaga till e-postmeddelandet med orderbekräftelsen får du våra allmänna villkor som finns här. Beslutet om huruvida vi godkänner en beställning fattas efter eget gottfinnande. Om vi inte kommer att utföra en beställning kommer vi att informera dig omedelbart.

1.4. Om vi under behandlingen av din beställning upptäcker att de produkter som du beställt inte finns tillgängliga kommer du att informeras om detta via e-post. Ett avtal om de varor som inte är tillgängliga kommer inte att ingås.

1.5. Vi säljer våra varor uteslutande till kunder som har fyllt 18 år och endast i mängder som är vanliga i handeln.

1.6. När du beställer via vår webbshop består beställningsprocessen av totalt 2 steg. I det första steget väljer du de önskade varorna. I det andra steget anger du fakturerings- och leveransadressen och väljer den betalningsmetod som du föredrar. I slutet av denna process kan du skicka din beställning till oss. När du har skickat beställningen har du möjlighet att skriva ut den.

2. Instruktioner för laglig återkallelse

2.1. Rätt till ångerrätt

Om du är en konsument enligt §13 BGB (tysk civillag) har du rätt att inom fjorton dagar häva detta avtal utan att ange några skäl.

Ångerrätten är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, och som inte är transportör, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning.

.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka följande till oss

Hydro-Shop fbw GmbH
Warnckesweg 1
D-22453 Hamburg

Telefonnummer: +49 40 500172-0
Faxnummer: +49 40 500172-72
E-post: info@hydro-shop.eu

genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda den bifogade Exempel på avbeställningsblankett vilket dock inte är obligatoriskt.

Det räcker att återkallelsen eller varorna skickas i tid för att uppfylla återkallelseperioden.

2.2. Konsekvenser av återkallelse

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billiga standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om att du ångrar detta avtal.

För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig.Du kommer inte i något fall att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om återkallelsen. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

2.3 Undantag från ångerrätten

Det finns rättsliga undantag från ångerrätten (§ 312g.2 BGB), varvid vi förbehåller oss rätten att åberopa följande regler gentemot dig:

Det finns ingen ångerrätt för distansavtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars produktion ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov.

3. Leverans/Leveranstid

3.1. Om det är möjligt sker vår avsändning 1-3 arbetsdagar efter beställningsdatumet. Den beräknade leveranstiden från den bindande beställningen är cirka 10 dagar.

3.2. Överhållandet av leveranstiden förutsätter att vi i vår tur får korrekt och i tid levererade leveranser. Vi informerar dig om eventuella förseningar så snart som möjligt.

3.3. Om den angivna leveranstiden överskrids har du rätt att fastställa en rimlig tidsfrist och ange att du vägrar att ta emot de beställda varorna efter att tidsfristen har löpt ut.

4. Priser, fraktkostnader, betalningsmetoder och förseningar

4.1 De priser som anges vid beställningstillfället ska gälla. Alla priser inkluderar lagstadgad moms. Till detta tillkommer fraktkostnader. Du hittar beloppet för fraktkostnaderna i länken "Varukorg" när du gör din beställning online.

4.2 Betalning för varorna ska ske frivilligt i enlighet med de betalningsmetoder som föreslås i beställningsprocessen och enligt de villkor som anges där. Vi förbehåller oss rätten att utesluta vissa betalningsmetoder i enskilda fall.

4.3 Vid leverans mot betalning förfaller fakturabeloppet till betalning vid mottagandet av fakturan och varorna och måste betalas inom 10 dagar. Vid tidigare återlämnande av leveransdelar kan fakturabeloppet minskas i motsvarande grad.

4.4. Vi förbehåller oss rätten att leverera varorna först efter att förskottsfakturan har betalats. Vi informerar kunden om detta i god tid i förväg via en proformafaktura.

4.5. Om kunden är i dröjsmål med betalningen har Quellklar Online Shop rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lagstadgad räntesats i enlighet med relevanta rättsliga bestämmelser. Om Quellklar Online Shop bevisligen har drabbats av en högre skada till följd av försummelse har Quellklar Online Shop rätt att kräva denna högre skada till följd av försummelse.

5. Behållande av äganderätten

5.1. Varorna förblir vår egendom tills full betalning har gjorts.

6. Överföring av risker

6.1. Risken övergår till kunden vid överlämnandet av varorna. Detta gäller inte om kunden har agerat i samband med utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. I detta fall övergår risken till kunden så snart Quellklar Online Shop har överlämnat de beställda varorna till speditören, transportören eller någon annan person eller institution som utsetts för att genomföra transporten.

7. Garanti

7.1. De lagstadgade garantibestämmelserna gäller. Returrätten gäller inte för använda filterpatroner.

7.2. Produkten måste installeras och användas i enlighet med bruksanvisningen.

7.3. Om de levererade varorna uppvisar uppenbara material- eller tillverkningsfel, som även omfattar transportskador, ska du genast reklamera dessa fel till oss. Om du inte gör detta klagomål får det dock inga konsekvenser för dina lagstadgade krav.

Om en vara inte är tillgänglig för leverans förbinder vi oss att omedelbart informera dig om att den inte är tillgänglig och att utan dröjsmål återbetala det mottagna beloppet.

8. Upphovsrätt och varumärken

8.1. Allt innehåll på webbplatsen, inklusive text, grafik, fotografier, bilder, rörliga bilder, ljud, illustrationer och programvara ägs av oss eller våra närstående företag, licenstagare och/eller innehållsleverantörer. Detta innehåll är skyddat av upphovsrätt och andra lagar. De får endast användas med vårt uttryckliga samtycke..

8.2. Alla varumärken som används på webbplatsen är - om inget annat anges - våra varumärken. Dessa får inte användas utan vårt skriftliga tillstånd.

9. Ansvarsfriskrivning för externa länkar

9.1. I den mån Hydro-Shop fbw GmbH / Quellklar Online Shop har länkar till andra sidor på Internet, förklarar Hydro-Shop fbw / Quellklar Online Shop uttryckligen att den inte har något som helst inflytande över utformningen och innehållet på de länkade sidorna. Därför tar Hydro-Shop fbw GmbH / Quellklar Online Shop härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade webbplatser från tredje part. Denna deklaration gäller för alla länkar som visas och för allt innehåll på de sidor som länkarna leder till.

Det är inte rimligt för leverantören att ständigt övervaka externa länkar om det inte finns konkreta bevis för lagöverträdelser. Om lagöverträdelser blir kända kommer sådana externa länkar dock att raderas omedelbart.

10. Övriga

10.1. Kuponger som utfärdas som en del av kampanjer eller rabattkampanjer kan inte överlåtas till tredje part och kan inte kombineras med andra kuponger. Kreditbeloppet från sådana kuponger kommer varken att ge ränta eller betalas ut i kontanter.

11. Tillämplig lag/avskiljbarhetsklausul

11.1. Alla avtal och överenskommelser mellan kunden och Hydro-Shop fbw GmbH / Quellklar Onlineshop ska regleras av tysk lag med uteslutande av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG).

11.2. I den mån kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentlig specialfond ska vårt huvudkontor vara exklusivt behörig domstol för alla tvister som direkt eller indirekt uppstår i samband med detta avtalsförhållande.

11.3. Om en bestämmelse skulle vara ogiltig ska detta inte påverka hela avtalets giltighet.

 

Ladda ner ett exempel på en blankett för återkallelse

Produkten läggs till i önskelistan
Produkten har lagts till för att jämföra.