Integritetspolicy Quellklar Online Shop

Vi uppskattar ditt besök i vår webbshop och ditt intresse för våra produkter. Hydro-Shop vill att du ska känna dig bekväm på våra webbplatser och inte behöva oroa dig för sekretessen av dina uppgifter. Dataskydd är en del av Hydro-Shops företagsfilosofi. Därför anser vi att öppenhet i hanteringen av våra kunders uppgifter är oerhört viktigt. Nedan vill vi informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Enligt artikel 4.1 i GDPR är personuppgifter all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identitetsbeteckning, t.ex. ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identitetsbeteckning eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Innehållsförteckning

Innehåll

 • A. Allmän information
 • I. Den ansvariga personens namn och adress
 • II. Kontakta dataskyddsombudet
 • B. Databehandlingar
 • I. Tillhandahållande av webbplatsen
 • II. Användning av cookies
 • III. Behandling av uppgifter när du använder vår webbutik
 • IV. Nyhetsbrev
 • V. Kontaktformulär, chatt och e-postkontakt
 • C. De registrerades rättigheter
 • D. Övriga
 • I. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande i enskilda fall
 • II. Omfattningen av dina skyldigheter att ge oss dina uppgifter
 • III. Utlämnande till tredje part
 • IV. Version

Kortfattad översikt

Vi tar dataskydd på stort allvar och detta gäller naturligtvis även de personuppgifter som vi samlar in, använder och bearbetar från dig när du använder vår Quellklar-butik på nätet.

Gäller från och med 25. Maj 2018.

 • Viktig kontaktinformation om oss som ansvarig instans: (se nedan. A I)
 • Uppgiftskategorier:
  I synnerhet behandlar vi följande kategorier av personuppgifter om dig:
  • Transaktionsuppgifter för köp via Quellklar online shop,
  • Kommunikationsuppgifter som samlas in när du använder webbformulär,
  • Tekniska uppgifter om din enhet, som samlas in när du går in på vår webbplats,
  • Pseudonyma uppgifter inom räckvidden för verktyg för webbanalys
  I vissa fall lämnar du dessa uppgifter direkt (t.ex. som en del av ditt köp) och i vissa fall samlar vi in dessa uppgifter automatiskt (t.ex. när du besöker vår webbshop).
 • Ändamål med behandlingen
  Vi behandlar dina uppgifter i synnerhet för att tillhandahålla tjänsterna i samband med ett köp via vår Quellklar-butik samt för analysändamål i syfte att ständigt anpassa våra tjänster och ge dig en optimal shoppingupplevelse.
 • Rättslig grund
  Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig i synnerhet för att genomföra ett köpeavtal som ingåtts med dig via Quellklar online shop och för att tillgodose våra legitima intressen. I den mån samtycke krävs enligt lag ber vi dig om detta samtycke.
 • Kategorier av mottagare av dina uppgifter
  Förutom den personuppgiftsansvarige kan externa tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster ha tillgång till vissa typer av personuppgifter. Dina uppgifter behandlas för närvarande inte utanför EU.
 • Varaktighet för lagringen av dina uppgifter
  I princip behandlar och lagrar vi dina uppgifter så länge vårt avtalsförhållande varar, samt för att uppnå de syften som är relaterade till respektive behandling. Om det krävs enligt lag kommer vissa personuppgifter också att lagras under en längre tid.
 • Dina dataskyddsrättigheter, särskilt rätten att göra invändningar (C. nedan).
  Under vissa förutsättningar kan du hävda dina dataskyddsrättigheter mot oss. Vi vill särskilt informera dig om din rätt att invända: Om det finns vissa skäl som beror på din särskilda situation har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter om vi motiverar att behandlingen av uppgifterna är laglig på grundval av en intresseavvägning eller om behandlingen av uppgifterna gäller profilering eller direktreklam. I princip kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter i detta fall.

A. Allmän information

I. Den ansvariga personens namn och adress

Den ansvariga personen för Quellklar Online Shop i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsbestämmelser är:

Hydro-Shop fbw GmbH
Warnckesweg 1
22453 Hamburg, Tyskland

Telefon: 040 5001720 (Fast telefoni)
E-post: info@hydro-shop.eu

II. Kontakta dataskyddsombudet

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på
info@hydro-shop.eu.

Ansvarig för dataskydd: Wolfgang Brandt (verkställande direktör)

B. Databehandlingar

I. Tillhandahållande av webbplatsen

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

När du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server när du öppnar vår webbplats:

 • IP-adress (i förekommande fall i anonymiserad, förkortad form).
 • Datum och klockslag för begäran,
 • Skillnad i tidszon från Greenwich Mean Time (GMT),
 • Förfrågningens innehåll (konkret sida),
 • Status för åtkomst/HTTP-statuskod,
 • Överförd datavolym i varje enskilt fall,
 • Webbplats från vilken begäran kommer,
 • Typ av webbläsare,
 • Operativsystem och dess gränssnitt,
 • Språk och version av webbläsarens programvara.

Uppgifterna lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från de personuppgifter som lämnas av den registrerade.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifterna är artikel 6.1 f i DSGVO.

.

3. Syftet med databehandlingen

Om du vill besöka vår webbplats samlar vi in de uppgifter som nämns i punkt 1 eftersom det är tekniskt nödvändigt för att visa vår webbplats för dig och för att säkerställa systemets stabilitet och säkerhet. Lagringen i loggfiler görs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att garantera säkerheten i våra informationstekniska system. Dessa syften är också vårt legitima intresse av databehandling enligt artikel 6.1 f i DSGVO.

4. Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när sessionen har avslutats, dvs. när du lämnar vår webbplats.

.

5. Möjlighet till invändningar och flyttning

Insamlingen av uppgifter för tillhandahållandet av webbplatsen och lagringen av uppgifterna i loggfiler är absolut nödvändig för att webbplatsen ska fungera. Följaktligen finns det ingen möjlighet för användaren att göra invändningar.

II. Användning av cookies

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vi vill fortsätta att utforma våra tjänster så individuellt som möjligt och ständigt förbättra dem för att kunna erbjuda dig intressant information och en attraktiv shoppingupplevelse. Därför använder vi ibland cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk i förhållande till den webbläsare du använder och som ger den part som ställer in cookien (i det här fallet oss) viss information. En sådan cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen. Cookies kan inte exekvera program eller överföra virus till din dator. Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Om du inte vill ta emot cookies kan du konfigurera detta via inställningarna i din webbläsare. Observera dock att vissa cookies krävs för att du ska kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

Vi använder både så kallade sessionscookies, som bara används under tiden för ett besök på nätet, och sådana som används under längre perioder. Långsiktiga cookies används framför allt för att ge dig som kund permanent återkommande inställningar i Quellklar onlinebutik, t.ex. information som är skräddarsydd för dig, för att öka bekvämligheten och för att presentera erbjudanden som är skräddarsydda efter ditt tidigare köpbeteende.

Vi använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktionalitet förklaras nedan:

 • Tillfälliga cookies (t.ex. sessionscookies) (se a)
 • Beständiga cookies (b).
a) Tillfälliga kakor

Tillfälliga cookies - som i synnerhet omfattar så kallade sessionscookies - raderas vanligtvis automatiskt när du stänger webbläsaren eller när en session har löpt ut. Dessa cookies lagrar ett så kallat sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan hänföras till den gemensamma sessionen. Detta gör att din dator kan kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas vanligtvis när du loggar ut eller stänger din webbläsare. Följande uppgifter lagras och överförs i sessionscookies:

 • Språkinställningar
 • Alla inloggningsuppgifter.
 • Besökar-ID
 • Tidsstämpel med start och slut för den aktuella sessionen.
b) Beständiga cookies

Permanenta cookies raderas automatiskt efter en fördefinierad tidsperiod, som kan variera beroende på cookien. Du kan själv ta bort eller inaktivera cookies när som helst i din webbläsares säkerhetsinställningar. För att kunna utforma och optimera vår webbplats så att den uppfyller dina behov samlas uppgifter in och lagras och användarprofiler skapas utifrån dessa uppgifter med hjälp av pseudonymer. Användarprofiler sammanförs dock inte med uppgifter om den som bär pseudonymen utan besökarens uttryckliga samtycke. När användaren besöker vår webbplats informeras han eller hon via en informationsbanner om användningen av cookies för analysändamål och hänvisas till denna dataskyddsdeklaration.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av cookies är artikel 6.1 f i DSGVO.

3. Syftet med behandlingen av uppgifterna

Tillfälliga cookies används för att förenkla användningen av vår webbplats för den enskilda användaren. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte. Tillfälliga cookies används till exempel för att få en fungerande varukorg, för att anpassa språkinställningar och för att memorera söktermer.

Permanenta analyscookies används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Med hjälp av analyscookies får vi reda på hur webbplatsen används och kan på så sätt ständigt optimera vårt erbjudande.

Utan ditt samtycke samlas analysdata endast in anonymt eller pseudonymt. Detta gör det inte möjligt för oss att känna igen din identitet. Därför är dessa ändamål också vårt legitima intresse av att behandla personuppgifterna enligt artikel 6.1 f i DSGVO.

4. Lagringens varaktighet, möjlighet att göra invändningar och eliminering.

Cookies lagras på din dator och överförs från den till vår webbplats. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och kan bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller om du kan utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

5. Analysverktyg och internetteknik

5.1 Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymiseringen är aktiverad på den här webbplatsen kommer din IP-adress dock att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

III. Behandling av uppgifter när du använder vår webbutik

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

a) Köp i webbutiken

När du handlar i Quellklars webbutik kan följande personuppgifter samlas in från dig, bearbetas och användas för att behandla din beställning:

 • Namn,
 • Förnamn,
 • Titel,
 • Fakturerings- och leveransadress,
 • E-postadress,
 • Telefonnummer (frivillig uppgift),
 • Födelsedatum,
 • Kundnummer,
 • Betalningsuppgifter ("kundstamuppgifter").

Dina uppgifter krypteras under överföringen till oss med hjälp av de senaste tekniska säkerhetsstandarderna, en så kallad SSL 256bit-kryptering (SSL = Secure Socket Layer). Säkerhetscertifikatet som används är utfärdat av en av de ledande aktörerna på världsmarknaden, COMODO CA Limited eller Thawthe.

För att säkerställa bästa möjliga stöd till våra kunder lämnar vi vidare deras personuppgifter till andra företag som vi har utsett som orderbehandlare inom ramen för vad som är lagligt tillåtet, uteslutande för att fullgöra avtalet på ett korrekt sätt och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål, och ser till att dina uppgifter endast behandlas av oss i enlighet med instruktionerna.

b) Förebyggande och upptäckt av missbruk

När du besöker vår webbutik utförs en automatisk kontroll för att avgöra om det finns några tecken på missbruk av vår webbutik. Detta sker å ena sidan med hjälp av uppgifter för att behandla köpeavtalet (t.ex. köpobjekt, namn, postadress, e-postadress, leveransadress, betalningsmetod och de sista siffrorna i ditt kortnummer). Å andra sidan med hjälp av besökar-ID:n, som var och en kan innehålla anonyma kontrolluppgifter om dina använda slutenheter (t.ex. skärmupplösning eller version av operativsystemet) och via vilka dina slutenheter med viss sannolikhet kan kännas igen vid ytterligare besök. Vi använder tjänsteleverantörer som bearbetare för denna kontroll. Den IP-adress som överförs i samband med skapandet av besöks-ID används inte för profilering och förkortas omedelbart så att en personlig referens inte längre kan fastställas. Dina uppgifter för behandlingen av köpeavtalet krypteras med en nyckel som endast vi känner till i enlighet med den senaste tekniken, så att det inte går att fastställa en personlig referens för tjänsteleverantören. Om det finns en misstanke om missbruk kontrollerar en medlem av vårt team klassificeringen och de underliggande indikationerna. Om ett avtal förkastas kommer vi att informera dig om detta och - på begäran - om de viktigaste skälen till beslutet. I så fall kan du framföra din åsikt här info@hydro-shop.eu. Beslutet kommer sedan att granskas på nytt av en medlem av vårt team. Ditt besöks-ID raderas efter fem månader.

c) Betalningsmetoder

Som en del av betalningsprocessen i vår webbutik samlar vi in vissa personuppgifter från dig för att kunna behandla betalningstransaktionen.

Förutom köp mot faktura, där vi skickar en faktura till din angivna kontaktadress, erbjuder vi olika andra betalningsmetoder för att göra det så bekvämt som möjligt för dig att handla i vår webbutik. Dessa omfattar bland annat följande tjänster:

aa) Paypal

Vi har integrerat komponenter från PayPal i vår webbutik. PayPal är en leverantör av betalningstjänster online som är oberoende av Hydro-Shop. Betalningarna behandlas via så kallade PayPal-konton, som är virtuella privata eller företagskonton. PayPal erbjuder dessutom möjligheten att hantera virtuella betalningar via kreditkort om användaren inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, och därför finns det inget klassiskt kontonummer. PayPal gör det möjligt att initiera onlinebetalningar till tredje part eller ta emot betalningar. PayPal tar också på sig förvaltarfunktioner och erbjuder tjänster för att skydda köparen.

PayPal:s europeiska driftsbolag är PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Om du väljer "PayPal" som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår webbutik överförs uppgifterna om den berörda personen automatiskt till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker du till att personuppgifter överförs till PayPal i enlighet med vad som krävs för betalningshantering.

De personuppgifter som överförs till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andra uppgifter som är nödvändiga för att behandla betalningen. Personuppgifter som är nödvändiga för att behandla köpeavtalet är också personuppgifter som är relaterade till respektive beställning.

Överföringen av uppgifter sker i syfte att behandla betalningar och förebygga bedrägerier. Vi överför personuppgifter till PayPal i synnerhet om det finns ett legitimt intresse för överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan PayPal och oss kan överföras av PayPal till kreditinstitut. Syftet med överföringen är att kontrollera identitet och kreditvärdighet.

PayPal kan dela personuppgifter med närstående företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina avtalsförpliktelser eller för att behandla uppgifterna för PayPal:s räkning.

Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. En återkallelse påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (avtalsenlig) betalningshantering.

PayPal:s gällande sekretesspolicy finns på följande adress https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full kan hämtas.

bb) Omedelbar banköverföring

Om du väljer att betala med onlinebetalningstjänsten Sofortüberweisung under din beställningsprocess kommer dina kontaktuppgifter att överföras till Sofortüberweisung som en del av den beställning som utlöses på detta sätt. Sofortüberweisung är ett erbjudande från SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland. Sofortüberweisung fungerar som en leverantör av betalningstjänster online som möjliggör kontantlös betalning av produkter och tjänster på Internet.

De personuppgifter som överförs till Sofortüberweisung är oftast förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, IP-adress, e-postadress eller andra uppgifter som krävs för att behandla beställningen samt uppgifter om beställningen, t.ex. antal artiklar, artikelnummer, fakturabelopp och skatter i procent, fakturainformation osv.

Denna överföring är nödvändig för att behandla din beställning med den betalningsmetod du har valt, särskilt för att bekräfta din identitet, administrera din betalning och kundrelationen.

Observera dock att Sofortüberweisung även kan överföra personuppgifter till tjänsteleverantörer, underleverantörer eller andra närstående företag, i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla de avtalsförpliktelser som följer av din beställning eller om personuppgifterna ska behandlas för din räkning.

Under vissa omständigheter kommer de personuppgifter som överförs till Sofortüberweisung att överföras av Sofortüberweisung till kreditupplysningsföretag. Denna överföring tjänar till att kontrollera din identitet och kreditvärdighet i förhållande till den beställning du har gjort.

Du kan ta reda på vilka principer för dataskydd som Sofortüberweisung använder som grund för behandlingen av dina uppgifter i de meddelanden om dataskydd som Sofortüberweisung visar dig under betalningsprocessen. Om du har ytterligare frågor om användningen av dina personuppgifter kan du kontakta Sofortüberweisung via e-post (dataskydd@sofort.com) eller skriftligen (SOFORT GmbH, Dataskydd, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland).

cc) Betalning med kreditkort

Vi erbjuder dig också att göra dina betalningar med kreditkort. I detta fall överför vi dina uppgifter till heidelpay GmbH som i egenskap av tjänsteleverantör matchar dina betalningsuppgifter med respektive kreditinstitut (Visa, Mastercard etc.). Ditt kreditkort kommer att debiteras via betalningsinstitutet Hüllemann & Strauss Onlineservices S.A. (HSO). Som partner till kreditbranschen genomgår HSO regelbundna säkerhetscertifieringar. Både heidelpay GmbH och HSO följer säkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) så att du kan betala säkert online. Denna IT-säkerhetsstandard omfattar en skyddsnivå som till och med överstiger kraven i DSGVO. Du hittar mer information om PCI DSS här: https://www.pcisecuritystandards.org/minisite/en/

För att du inte ska behöva ange dina kortuppgifter igen nästa gång du handlar med kreditkort erbjuder vi dig en tilläggstjänst där vi sparar dina kreditkortsuppgifter. För att erbjuda dig bästa möjliga säkerhet för dina kreditkortsuppgifter lagrar vi inte uppgifterna själva, utan låter Heidelpay lagra dem krypterat.

När du betalar med kreditkort hos oss samtycker du till att dina kreditkortsuppgifter lämnas ut: Korttyp, kortinnehavarens namn, kortnummer och utgångsdatum, men inte kontrollsiffran, i krypterad form under 36 månader för att underlätta dina framtida inköp i vår webbshop genom att välja det registrerade kreditkortet.

När du betalar med kreditkort kommer följande uppgifter att behandlas:

 • Typ av karta (American Express, Mastercard oder VISA)
 • Kortinnehavarens namn
 • Kortnummer
 • Kontrollsiffra
 • Giltighetstid
d) Spårning av försändelser

När du har gjort en beställning i vår webbutik får du statusmeddelanden från respektive rederi om din leverans i syfte att meddela paketet.

För detta ändamål vidarebefordrar vi din e-postadress - beroende på vilken leveransmetod du har valt - till DHL Vertriebs GmbH, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 52113 Bonn, Tyskland eller Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH Essener Straße 89 22419 Hamburg, Tyskland, som är juridiskt bundna av dataskydd. Om du inte samtycker till detta kan du skicka ett e-postmeddelande till följande adress: info@hydro-shop.eu

2. Rättslig grund för databehandling

a) Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter i samband med köpet och initieringen av köpet i vår webbutik är artikel 6.1 b i DSGVO.

b) Den rättsliga grunden för att upptäcka och förebygga missbruk är också artikel 6.1 b och f i DSGVO.

c) Den rättsliga grunden för överföringen av dina uppgifter till externa betaltjänstleverantörer är artikel 6.1 a och b i DSGVO.

d) Den rättsliga grunden för spårning är artikel 6.1 b i DSGVO.

3. Syftet med databehandlingen

a) Vi använder dina personuppgifter, som vi får när du använder vår webbutik, för att inleda och behandla köpeavtal som ingåtts via webbutiken samt för kundservice och rådgivning. Dessutom använder vi dina personuppgifter för att hävda rättigheter som följer av köpeavtal som ingåtts eller inletts med dig.

b) Behandlingen av dina uppgifter som en del av betalningsprocessen sker för att genomföra den betalningsmetod som du har valt.

c) Syftet med att uppge din postadress till posttjänsteleverantörer är att informera dig om statusen för din försändelse så att du kan planera när paketet kommer att anlända till leveransadressen.

4. Lagringens varaktighet

I princip behandlar och lagrar vi dina uppgifter så länge vårt avtalsförhållande varar. Detta omfattar även initiering av ett avtal (rättsförhållande före avtalstillfället).

Dessutom är vi föremål för olika lagrings- och dokumentationsskyldigheter som bland annat följer av den tyska handelslagen (HGB) och den tyska skattelagen (AO). De perioder som där anges för lagring och dokumentation är upp till tio år efter det att avtalsförhållandet eller det rättsliga förhållandet före avtalets slut har upphört.

Särskilda lagstadgade bestämmelser kan dessutom kräva en längre lagringsperiod, t.ex. bevarande av bevis inom ramen för lagstadgade preskriptionsbestämmelser. Enligt §§ 195 ff. i den tyska civillagen (BGB) är den normala preskriptionstiden tre år, men preskriptionstider på upp till 30 år kan också vara tillämpliga.

Om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter och rättigheter raderas de regelbundet, såvida inte deras - tillfälliga - fortsatta behandling är nödvändig för att uppfylla de syften som anges ovan för ett övervägande legitimt intresse för arbetsgivaren.

I samband med betalning med kreditkort lagrar vi följande uppgifter under de perioder som anges i varje enskilt fall om du har samtyckt till lagringen när du väljer betalningsmetoden "kreditkort":

 • PKN-pseudokortsnummer: Detta ID lagras i 36 månader.
 • Kortinnehavarens namn: Vi lagrar detta värde i 12 månader.
 • Giltighetstid: Lagras i 12 månader,

IV. Nyhetsbrev

Information om det nyhetsbrev som erbjuds på vår webbplats finns i den separata sekretesspolicyn för nyhetsbrevet på adressen

https://quellklar.de/sv/content/25-datenschutzbestimmungen-newsletter-marketing

V. Kontaktformulär, chatt och e-postkontakt,

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

På vår webbplats tillhandahåller vi bland annat ett kontaktformulär, chattprogram, e-postadress, faxnummer och telefonnummer. Du har också möjlighet att kontakta oss via olika sociala medier (Facebook, Instagram). På så sätt kan du kontakta vår kundtjänst direkt. Om och i den mån du vill kontakta oss via kontaktformuläret på våra webbplatser, via chatt, e-post, telefon, fax eller via plattformar för sociala medier och begära information om dina beställningar eller din kundstatus, kan det vara nödvändigt för att din begäran ska kunna behandlas på ett rimligt sätt att du lämnar vissa personuppgifter till oss, t.ex. namn, adress, e-postadress, födelsedatum, beställnings- eller fakturanummer. Dessa uppgifter kommer endast att användas för att kontrollera och behandla din förfrågan. Om du kontaktar oss via en social medieplattform vill vi påpeka att denna inte ägs eller kontrolleras av Hydro-Shop, och att skyddet och sekretessen för de uppgifter som lämnas till oss via respektive social medieplattform därför inte kan garanteras. För frågor om dataskydd kan du kontakta operatörerna och ägarna av respektive sociala medieplattform.

I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att lämnas vidare till tredje part. Uppgifterna används uteslutande för att behandla samtalet.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som du lämnar till oss i samband med din förfrågan är artikel 6.1 f i DSGVO. Om kontakten syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i DSGVO.

3. Syftet med behandlingen av uppgifterna

Behandlingen av personuppgifter via respektive kontaktkanal sker endast för att hantera din förfrågan och behandla din begäran. Detta utgör också det nödvändiga legitima intresset för att behandla uppgifterna.

De övriga personuppgifter som behandlas under inlämningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och till att garantera säkerheten i våra informationstekniska system.

4. Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När det gäller personuppgifter från inmatningsmasken i kontaktformuläret och personuppgifter som skickas via e-post är detta fallet när samtalet med användaren har avslutats. Samtalet avslutas när det av omständigheterna framgår att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt. Under vissa omständigheter kan vi dock vara tvungna att lagra vissa personuppgifter från kommunikationen under en längre tid (t.ex. för bevisändamål, om avtal om gjorda köp, beslut om goodwill från Hydro-Shop, avtal om betalningar och krav på fel etc. gjordes under kommunikationen).

De ytterligare personuppgifter som samlas in under sändningsprocessen raderas senast efter sju dagar.

C. De registrerades rättigheter

Under vissa förutsättningar kan du hävda dina dataskyddsrättigheter mot oss:

 • Rätt att återkalla samtycke: Om du har gett ditt samtycke till vissa typer av behandling kan du när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden. Detta tillbakadragande påverkar dock inte lagligheten av behandlingen före tillbakadragandet av ditt samtycke eller i den mån behandlingen kan motiveras på en annan rättslig grund.
 • Rätt till information: Du har alltså rätt att få information från oss om dina uppgifter som vi har lagrat i enlighet med artikel 15 i DSGVO (vid behov med begränsningar i enlighet med § 34 i BDSG).
 • Rätt till rättelse: På din begäran kommer vi att korrigera de uppgifter som lagrats om dig i enlighet med artikel 16 i DSGVO om de är felaktiga eller inkorrekta.
 • Rätt till radering: Om du vill raderar vi dina uppgifter i enlighet med principerna i artikel 17 i DSGVO, förutsatt att andra rättsliga bestämmelser (t.ex. lagstadgade lagringsskyldigheter eller begränsningar enligt § 35 i BDSG) eller ett övervägande intresse från vår sida (t.ex. för att försvara våra rättigheter och anspråk) inte förhindrar detta.
 • Rätt att begränsa behandlingen: Med hänsyn till kraven i artikel 18 i GDPR kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Rätt att invända: Du kan dessutom invända mot behandlingen av dina uppgifter i enlighet med artikel 21 i DSGVO. Denna rätt att invända finns om det finns särskilda skäl som beror på din särskilda situation och endast för behandling av uppgifter vars laglighet grundar sig på en intresseavvägning, som rör profilering eller som utförs för direkt marknadsföring. Vi kommer inte längre att behandla dina uppgifter i detta fall om vi inte har laglig rätt att avvisa din invändning. Det är dock obligatoriskt för oss att invända mot direktmarknadsföring, inklusive profilering, och vi får inte längre behandla dina uppgifter för dessa ändamål. Om du har gett ditt samtycke till direktmarknadsföring och inte längre vill få denna direktmarknadsföring måste du återkalla ditt samtycke.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har också rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format i enlighet med bestämmelserna i artikel 20 i DSGVO eller att överföra dem till en tredje part.
 • Klagomål till dataskyddsmyndigheten: Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet för dataskydd (artikel 77 i DSGVO). Vi rekommenderar dock att du alltid först riktar ett klagomål till vårt dataskyddsombud så att vi kan lösa ditt problem så snabbt som möjligt och på ett kundorienterat sätt.

För att säkerställa en snabb behandling bör du skicka dina förfrågningar om utövandet av dina rättigheter skriftligen till adressen nedan eller direkt till vårt dataskyddsombud.

Hydro-Shop fbw GmbH
Warnckesweg 1
22453 Hamburg, Deutschland
info@hydro-shop.eu

D. Övriga

I. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande i enskilda fall (inklusive profilering)

Vi använder inga rent automatiserade beslutsprocesser enligt artikel 22 i GDPR. Om vi använder ett sådant förfarande i enskilda fall i framtiden kommer vi att informera dig separat om detta krävs enligt lag.

II. Omfattningen av dina skyldigheter att ge oss dina uppgifter

Du behöver bara lämna de uppgifter som krävs för att upprätta och genomföra avtalsförhållandet eller för ett föravtalsförhållande med oss eller som vi är skyldiga att samla in enligt lag. Utan dessa uppgifter kan vi i allmänhet inte ingå avtalet eller genomföra det vidare. Detta kan också gälla uppgifter som krävs senare i avtalsförhållandet. Om vi begär ytterligare uppgifter av dig kommer du att informeras separat om att uppgifterna är frivilliga.

III. Utlämnande till tredje part

Hydro-Shop har endast tillgång till dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppnå de syften som anges i den interna fördelningen av uppgifter. Därför ska endast de avdelningar och anställda som behöver tillgång till dina uppgifter få tillgång till dem internt.

Tjänsteleverantörer: Vi har anlitat tjänsteleverantörer som har tillgång till dina uppgifter i egenskap av bearbetare och behandlar dem för ändamål som specifikt definieras av oss. Dessa bearbetare kan vara leverantörer av marknadsföringstjänster, leverantörer av webbhotellstjänster, leverantörer av IT-stödtjänster eller leverantörer av webbanalystjänster.

Andra tredje parter: Om det är nödvändigt enligt lag eller författning är vi också skyldiga att lämna ut vissa uppgifter till tredje parter. Det kan röra sig om offentliga myndigheter, externa konsulter, affärspartner, domstolar, experter och interna företagskommittéer och tillsynsorgan, om det är nödvändigt.

Internationell dataöverföring: Även om alla mottagare för närvarande befinner sig inom EU/EES kan det inte uteslutas att mottagarna i framtiden kan befinna sig i ett land utanför EU/EES som inte erbjuder en dataskyddsnivå som är adekvat jämfört med den europeiska dataskyddsnivån. I synnerhet kan tjänsteleverantörer i framtiden vara belägna i USA. I detta fall kommer Hydro-Shop antingen att välja tjänsteleverantörer som är certifierade enligt USA-EU Privacy Shield-programmet (artikel 45 (1) GDPR) eller som är överens med Hydro-Shop om EU:s standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (artikel 46 (2) (c) eller (d) GDPR).

IV. Version

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 24 maj 2018. Hydro-Shop förbehåller sig rätten att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan.

Produkten läggs till i önskelistan
Produkten har lagts till för att jämföra.