FE 55 Filterpatrone für Wasserfilter. Katalytische Wirkung gegen Eisen und Mangan im Wasser

FE 55 katalytiskt järn-manganfilter.

12016 I lager
40,00 € Inkl. moms

Katalytiskt verkande järnfilter (FE-Kat). Filterpatronen avlägsnar järn och mangan från vattnet, vilket ger ett järnfritt och klart dricksvatten. Ersättningsfilterpatron för avferrering av brunnsvatten och rostborttagning.

Passar till 10 "tums hölje

 

Iron-manganfilter FE 55

FE cat, katalytiskt verkande järnfilter.

Katalytiskt fungerande järnfilter som omvandlar järn FE² löst i vattnet till olösligt järn FE³ (rost) och filtrerar bort det. Vattnet blir järnfritt och klart. Mangan finns ofta i vatten i kombination med järn och oxideras och fastnar också.

En allmän regel är att järn avlägsnas från ett pH-värde på 7,0 och mangan avlägsnas från ett pH-värde på minst 7,8.

För produktion av dricksvatten rekommenderar vi att den alltid används i kombination med HF 50-filtret med aktivt kol, som fångar upp organiska föroreningar och bakterier nedströms.

Permeabilitet: 2 000 l/timme vid 6 bar.

Kapacitet:

Järnupptaget är minst 20 g. Ett högre järnupptag är mycket troligt, men beror alltid på den övriga vattenkvaliteten. Beräkningsexempel: Med en järnbelastning på 1 mg/l (motsvarar ett fem gånger högre gränsvärde för järn i dricksvatten) kan järnfiltret rena minst 20 kubikmeter järnhaltigt vatten. Det tillåtna gränsvärdet enligt dricksvattenförordningen är 0,2 mg/l.

Filterändring:

Fe 55-filtret måste bytas ut efter att det filtrerade järnet har blivit mättat. Som en allmän regel bör dock filter i dricksvatteninstallationer bytas ut senast efter 6 månader i enlighet med dricksvattenförordningen.

Problemet med järn i vatten

Iron och mangan förekommer löst och därmed mestadels osynligt helt naturligt i grundvatten och därmed även i brunnsvatten. Grundvattnet är relativt syrefattigt. Om vattnet pumpas av en pump eller ett vattenverk för hushållsbruk leder kontakten med syre till en oxidation av löst järn (järn 2) och mangan (mangan 2) för att bilda tydligt synlig järnoxid (järn 3 / rost) och manganoxid (mangan 4 / brunsten). Surt grundvatten innehåller ofta särskilt höga halter av järn och mangan.

Syra behövs för katalytisk järnoxidation. Vattnet bör innehålla ca 8-10 mg syre/l vatten. Särskilt brunnar med ett djup på mer än 7 meter har för lite luftkontakt i grundvattnet och därmed för lite syrehalt i vattnet för att oxidationen av järn ska kunna fortgå bra. För att öka syrehalten i vattnet måste vattnet luftas. Detta görs via luftningsventilen som sätts in i vattenledningen direkt framför vattenfiltret. För att avlägsna den överskottsluft som oundvikligen samlas i filterhuset placeras ventilen på filterhuset nedströms.

Passar för:

Big Blue filterhus

Filterhus HA 600
Filterhus HA 620 (dubbelt filter)

Vinsttips

Kontrollera vattenkvaliteten med följande saker

Anteckningar om DVGW

Avkortningen DVGW står för: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

DVGW är en privat förening och inte en offentlig eller statlig institution.

En av DVGW:s uppgifter är standardisering, provning och certifiering av gas- och vattenrelaterad utrustning och material med avseende på säkerhet, hygien och miljösäkerhet.

Det är inte obligatoriskt att certifiera produkter enligt DVGW och det är inte heller en förutsättning för att få tillstånd att installera och använda dem, utan det är ett frivilligt alternativ.

En förutsättning för att få tillstånd att installera produkter i ett tappvattensystem är att de rättsliga kraven uppfylls: Endast material och anordningar som uppfyller de erkända tekniska reglerna får användas.

Alla produkter med märket måste installeras i ett kranvattensystem.

Alla produkter som erbjuds under varumärket "Quellklar" "uppfyller alla lagstadgade krav och är därmed godkända för installation i tappvattensystem.

Längd (i tum)
10"
Diameter (i tum)
4,5"
Järninnehåll
upp till 1 mg/l
Manganhalt
bis 0,1 mg/l
Innehåll av silikat
upp till 100 mg/l
Vattentemperatur (min)
2°C
Vattentemperatur (max)
37°C

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Produkten läggs till i önskelistan
Produkten har lagts till för att jämföra.